A könyv

Versek

Költők és fordítók

Tartalom


Megrendelés


Kritika

Fórum

Színházi előadásokVissza

© 2007 Prae.hu Minden jog fenntartva
AZ IGEN ÉS A NEM ELŐSZAVA♦ ♦ ♦PROVANSZÁL OBSZCÉN KÖLTÉSZET
Aquitániai Vilmos Barátaim, ez a vers tetszeni fog (Havasi Attila) Jó társaim, az ügy mi előttem áll (Horváth Viktor) Annyi rossz tapasztalat ért, cimborák (Horváth Viktor) Ez itt a semmi verse most (Horváth Viktor) E verset alva költöm én (Horváth Viktor) Emberek, nem leszek szerény (Horváth Viktor) Ha lágyra fordul az idő (Jeney Zoltán) Lám, ily könnyűek a dalok (Horváth Viktor)
Marcabru Minap sövény mellett jártam (Ladányi-Turóczy Csilla)
Alegret Most már minden fa kiszáradt (Szálinger Balázs)
Bieris de Romans Mária úrhölgy, ön tökéletes! (Sólyom Réka)
Guilhem Ademar Sok mindent láttam már (Havasi Attila)
Arnaut Catalan Arnaut barátom, félúton van éppen (Havasi Attila) Száz hölgy vár önre, jó Arnó barátom (Horváth Viktor)
Lo Bort del Rei d’Aragon – Monsen Rostanh Berenguier de Marselha: EROTIKUS NYELVTAN (Havasi Attila) Lo Bort hívóstrófája Monsen Rostanh válaszstrófája A CORNILH-ÜGY (Jeney Zoltán) Truc Malec: Raimon, jó, hogy egyetért Raimon de Durfort: Truc Malec, önnel vagyok Arnaut Daniel: Sire Raimon, Sire Truc Malec Raimon de Durfort: Most zokogj, te Quercy táj
Cerveri de Girona Ömömörümümül szimimivememem (Janox)
Peire Cardenal Versem egy estribot, követ minden szabályt (Jeney Zoltán)
Guiraut Riquier Hozzám nem való az ének (Szálinger Balázs)♦ ♦ ♦IBÉRIAI EROTIKUS ÉS OBSZCÉN KÖLTÉSZET
Afonso Eanes do Coton Apátné asszonyom (Havasi Attila) Maria Garcia, arra gondoltam én (Horváth Viktor) Arra gondoltam, María García (Dúll Kata) Mari Mateu, én útra kelek (Jeney Zoltán) Mari Mateu, maradnom mi haszna? (Horváth Viktor) Marinka, élvezed? (Horváth Viktor) Marinha, különös ez (Jeney Zoltán)
Johan Airas Don Beeito kemény gyerek (Borbáth Péter)
Bölcs Alfonz Hallottam, a cálizi esperes (Borbáth Péter) Egyik nap odatettem a kezem (Horváth Viktor)
Estevan da Guarda Egy bizonyos lovag nagy szemtelen (Havasi Attila) Álvar Rodrigues igencsak dicséri (Horváth Viktor) Kiderült végre a talány (Horváth Viktor) Úgy kelt birokra anyjával Foán (Ladányi-Turóczy Csilla)
Fernán Soárez de Quińones El ne menjen Lop’Anaia (Ladányi-Turóczy Csilla)
Pai Gómez Charińo Nos, Afonso López de Baiám úr (Győrei Zsolt)
Airas Pérez Vuitorón Don Bernaldo, mért nem veszi észre (Ladányi-Turóczy Csilla)
Fernand’ Esquío Van egy barát, kit így említenek (Havasi Attila) Apátné asszonyom (Havasi Attila)
Joán García de Guillade Csúf hölgy, kegyed gyakorta kérlel engem (Havasi Attila) Dona Ouroana, önnek van egy kis állata (Horváth Viktor) Martín dalnok (Ladányi-Turóczy Csilla)
Joán Soárez Coello Bajos Mari, bajos megmondanom (Ladányi-Turóczy Csilla)
Martin Soarez Istenem, nyomorult létem bánom (Ladányi-Turóczy Csilla) Egy ifjú szűz nyúlik el (Horváth Viktor) A hitvesének, Pero Rodríguiz (Horváth Viktor)
Pero Garcia d’Ambroa Szerencsés ember, kiről szól ez ének (Dúll Kata) Most látom én, milyen szerencse érte (Havasi Attila) Egy asszonytól pináját kértem én (Dúll Kata)
Pero García Burgalés Fernando Escallo igen beteg lett (Jeney Zoltán) Fernando mindig szépen énekelt (Ladányi-Turóczy Csilla) Maria Negra – borzalom! (Horváth Viktor)
Gonçal’ Eanes do Vinhal A Jóisten fizesse meg (Horváth Viktor)
Joán Fernández d’Ardeleiro Eret jött vágni rajtam (Győrei Zsolt)
Juan Ruiz hitai esperes: SERRANILLA A JÓ SZERELEM KÖNYVÉBŐL (Simor András) Arról, hogyan járt az esperes a ríofríói hegylakó lánnyal♦ ♦ ♦PAJZÁN ÉS OBSZCÉN KÖLTÉSZET A KÖZÉPKORI ITÁLIÁBAN
Ismeretlen szerző Egy csalfa lányról (Győrei Zsolt)
Bolognai Névtelen A két komámasszony (Majtényi Zoltán)
Rustico di Filippo Ha látja Pepo úr, hogy jő macája (Majtényi Zoltán) Megint mibe fogtok, miféle harcba? (Horváth Viktor) Most nagy újságot mondok, Chierma, szentem (Majtényi Zoltán) A Muscia most is hirdeti egyre (Karácsonyi Zsolt)
Cecco Angiolieri – Én Becchinám! – Cecco, hogyhogy tied? (Havasi Attila) Szerelmes vagyok, de annyira mégsem (Havasi Attila) Ha egy vasad sincs ezen a világon (Havasi Attila) Elégne a világ, ha tűz lehetnék (Havasi Attila) Nem vágyom én, csakis három dologra (Havasi Attila) Reggel szerelmem ágyunkból kikelve (Jeney Zoltán) – Isteni bőr, most tedd rá a kezed (Karácsonyi Zsolt) Szerelem nélkül olyan lenne élnem (Jeney Zoltán)
Cecco Nuccioli Ha kezembe kerülne a paraszt (M. József Karcsa)
Cola di Alessandro Sejtheted, mi dívik ottan, jó barát (Tolvaj Zoltán)
KÖLTŐI PÁRBAJ CIONE ÉS NERI MOSCOLI KÖZÖTT (Prágai Tamás) Cione: Hallom, komám, hogy Trento városában Neri: Szonetted adta fel – az ám: a leckét
Neri Moscoli Falánk farkas, de kielégítetlen (Térey János)
KÖLTŐI PÁRBAJ ATTAVIANO ÉS NERI MOSCOLI KÖZÖTT (Jeney Zoltán) Attaviano: Siralmas képed rémületbe kerget Neri: Engem rémületbe semmi se kerget
Dante Alighieri Pietrához (részlet) (Képes Géza) Forese Donatihoz (Végh György)
Jacopo di Dante A Tudás könyve (részlet) (Majtényi Zoltán)
Ismeretlen szerzők A Kagyló balladája (Majtényi Zoltán) Szórjatok magot madárkám elébe (Havasi Attila) A Gúnár balladája (Majtényi Zoltán) Ahogy mi jöttünk, te is lépj be bátran (Horváth Viktor) Az apátnő balladája (Horváth Viktor)
Giovanni Boccaccio Eltört üllője, eltört kalapácsa (Baranyi Ferenc) Ámor (Baranyi Ferenc) Fiesolei nimfaének (részletek) (Majtényi Zoltán)♦ ♦ ♦GALLICIZMUSOK
Ismeretlen szerzők Mért ver engem az uram (Lackfi János) Köszönöm, Ámor, ajándékodat (Havasi Attila) Nyár derekán, aratás idején (Jeney Zoltán) Halljátok, a végzetem ez (Jeney Zoltán)
Jacques de Cambrai A cserjésben (Horváth Viktor)
Gervais du Bus Fauvel regénye (részlet) (Horváth Viktor)

Rutebeuf A fűárus verse (Jeney Zoltán)
Adam de la Halle Mezőt bejár Bayard (Győrei Zsolt) Uram, jutott tömérdek nő! (Győrei Zsolt)
Philippe de Beaumanoir: Gezemicék (részlet) (Jeney Zoltán) Egy lugasnyi repkény Egy kinőtt kamásli
Watriquet de Couvin Szép arc (Győrei Zsolt)
Eustache Deschamps Hé! Giraudon, lekornyad a durung? (Horváth Viktor) Merre jártál tegnap este? Mesélj! (Győrei Zsolt) Szerelmemé a legszebb női termet (Jeney Zoltán) A háború, a sok halál (Jeney Zoltán) Hogyan átkozza meg a szerző azt, aki őt csatába szólítja (Jeney Zoltán)
Charles d’Orléans Kedves rokon, hálásan köszönöm meg (Jeney Zoltán) Étienne le Gout doktor nominativus (Jeney Zoltán)
Jean Molinet Még lányka csak, keble zsengén feszül (Jeney Zoltán)♦ ♦ ♦AJKA CSERESZNYE
Ismeretlen szerző Gyermek voltam, melly csinos (Győrei Zsolt)
Heinrich von Morungen Ó jaj nekem (Lator László)
Reinmar der Alte Uram, ki öntötte a nőt (Horváth Viktor)
Walther von der Vogelweide Koszorúmat meg ne vesd (Pór Judit)
Der Kol von Niunzen Kedvem egész az égbe szállt (Jeney Zoltán) Ahonnan mérgesen (Jeney Zoltán)
Neidhart Egy vén tyúkon kitört az ugrabugra (Mohácsi Árpád) Hogy győzzem le a virágszálakat? (Mohácsi Árpád) A bújócska (Mohácsi Árpád)
Gottfried von Neifen Útra kelt egy kádár (Fazekas Sándor)

Wenzel von Böhmen Felvirrad a fényes reggel (Schlachtovszky Csaba)
Steinmar Egy szolgalegény egyszer (Kiss Judit Ágnes) Az idei kedves nyár (Kiss Judit Ágnes)
Ulrich von Liechtenstein Egy szép leány szólt (Ladányi-Turóczy Csilla)
Mönch von Salzburg A csordakürt (Havasi Attila)
Oswald von Wolkenstein Iszkiri, uccu! (Győrei Zsolt) A napnyugat sötét szinét (Győrei Zsolt) Gyerünk, na gyerünk! (Győrei Zsolt) Szelet ha küld (Győrei Zsolt) Fel, Mariska, talpra! (Győrei Zsolt) Egy füvészleányról (Győrei Zsolt) Kedvvel, keccsel, bájjal (Győrei Zsolt)♦ ♦ ♦ÍZELÍTŐ A KÖZÉPKOR ANGOL NYELVŰ IRODALMÁBÓL
Óangol rejtvényversek (Vaskó Péter)
Ismeretlen szerzők Egy hős, nemes kakast (Horváth Viktor) Lord Thomas és Szőke Ellinor (Horváth Viktor)
Geoffrey Chaucer: Canterbury Mesék Az apácák papjának meséje (részlet) (Horváth Viktor)♦ ♦ ♦ÍZELÍTŐ A KÖZÉPKORI LATIN OBSZCÉN KÖLTÉSZETBŐL
Alcuinus Kedvesem elment (Csehy Zoltán)
Ismeretlen költők 251 Kölyköt imád Marcus (Csehy Zoltán) Egyre terjed (Csehy Zoltán)
Winchesteri Godefridus Az ifjak erénye, hogy ifjak (Csehy Zoltán) A szolgák gyakorta rászedik uraikat (Csehy Zoltán)
Hildebertus Szép ganymedesi arc (Csehy Zoltán) Ingatag ám a fiú (Csehy Zoltán)
Ismeretlen költők: ix. századi kéziratok verses glosszái a xii. vagy xiii. századból (Csehy Zoltán) A törpe Hátsó szándék Hogyha szabad vétkezni A fiú Bárha tüzes Venus is Jaj de sokan vannak Venus és Ganymedes
Domna Constantia Levél Baldericus Burgulianushoz (részlet) (Ladányi-Turóczy Csilla)
Hilarius Egy angol fiúhoz (Csehy Zoltán)
Chatilloni Walter Részlet a Stulti cum prudentibus kezdetű énekből (Csehy Zoltán)
Ismeretlen költő Egy szodomita püspök ellen (Csehy Zoltán)
A Carmina Burana verseiből Virágoznak mind a fák (Takáts Gyula) Víg cimborák, játsszatok (Szedő Dénes) Tavasz édes mámorában (Weöres Sándor)
Ismeretlen költők: xiii–xiv. századi kéziratos versek (Csehy Zoltán) Kör Pentameter Intés♦ ♦ ♦A MESSZIRŐL JÖTT ELŐSZÓ♦ ♦ ♦JAKUB AL-MUHADZSER GYŰJTEMÉNYE
Aquitániai Vilmos a két nagynénjéhez, K és O úrnőkhöz (Bánki Éva) Peire d’Alvernha: Sok édes hangu trobador (Horváth Viktor) Bernart de Ventadorn: Meglestem én egy madarat (Horváth Viktor) Jakub al-Muhadzser: Alláh és a legmagasabb egek (Horváth Viktor) Az apátnő válasza (Ladányi-Turóczy Csilla) A vén Balteria mindig énekel (Ladányi-Turóczy Csilla) Szél csapkodja az ingemet (Ladányi-Turóczy Csilla) Átokdal (Borbáth Péter) Adam de la Halle: Virelay (Jeney Zoltán) Rutebeuf szerelme (Jeney Zoltán) Pasztorál (Győrei Zsolt) Hársfaárnyból (Győrei Zsolt) Jakub al-Muhadzser: Ének fegyverének bizonyos hiányosságáról (Jeney Zoltán) Jakub al-Muhadzser: In laudem prćputorium (Velemi Névtelen, közreadja Győrei Zsolt)♦ ♦ ♦VÉGSZÓ E KÖTETHEZ, ÚGY IS, MINT FORDÍTÁSHOZ
Életrajzok Incipitek és eredeti címek mutatója